Uw Zekerheden

WebNetMedia hecht grote waarde aan klanttevredenheid. Door ons te verbinden aan externe organisaties zoals onder andere ICT Waarborg, de branchevereniging van ICT bedrijven in Nederland, die de consument zekerheden biedt, zorgen er voor dat wij werken volgens die kwaliteitsnormen. Hieronder kunt u alles lezen over onze  algemene voorwaarden voor consumenten, onze klachtenafhandeling, de disclaimer van deze website en de privacy verklaring.  Zo hopen wij dat voor u echt alles duidelijk is.

ICT Waarborg

Door te kiezen voor een bedrijf dat is aangesloten bij ICTWaarborg is uw ICT in deskundige en vertrouwde handen.

Doet u voor uw ICT zaken met een bedrijf met het ICTWaarborg-logo dan kunt u er op rekenen dat dit bedrijf werkt volgens de kwaliteitsnormen van ICTWaarborg. Deze gaan verder dan het materiële vlak. Bedrijven houden zich aan de gedragscode, leveren deskundig advies en komen hun afspraken na.

Voor alle informatie m.b.t. ICTWaarborg verwijzen wij naar de website van ICTWaarborg.

Het ICT Keurmerk

Bescherming van al uw ICT-apparatuur.
Internet onveiligheid neemt steeds meer toe. Internet criminelen worden steeds inventiever bij het misbruiken van uw bankgegevens of het stelen van uw persoonlijke gegevens. Daarom is het van groot belang dat al uw ICT-apparatuur optimaal beveiligd is en dat de technische veiligheid up-to-date is.

Het ICT Keurmerk is een keurmerk voor ICT-apparatuur die voldoet aan de best mogelijke beveiliging. De apparatuur zal moeten voldoen aan diverse eisen die door Keurmeesters zijn vastgesteld. Zie het als een APK-keuring, net als bij uw auto. Het ICT Keurmerk geeft geen absolute garantie dat er geen mankement meer zal optreden, maar het is het maximaal haalbare. Mocht u slachtoffer zijn van fraude bij het internetbankieren, dan zal de bank u geen verwijt kunnen maken dat u niet alle technische voorzorgen heeft genomen. Met het certificaat dat u, na controle van uw apparatuur ontvangt, kunt u aantonen dat u inspanning heeft geleverd op uw apparatuur op de maximaal haalbare manier te beveiligen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Wat doet de ICT Keurmeester voor u?
De Keurmeesters zijn gespecialiseerd in wat zij doen, namelijk het opschonen en beveiligen van ICT-apparatuur. Ze bieden zekerheid, want alle ICT Keurmeesters zijn aangesloten bij ICT Waarborg. Altijd zullen zij deskundig omgaan met uw apparatuur. Zij zijn niet alleen professionals op het gebied van computerbeveiliging maar ook smartphones en tablets worden meegenomen tijdens het controleren en updaten. Alle Keurmeesters krijgen een opleiding de wordt verzorgd door ICT Waarborg. Het ICT Keurmerk kan alleen door Keurmeesters verleend worden die deze opleiding gevolgd hebben.

Checkpunten
Net als bij de APK van uw auto, controleert een Keurmeester aan de hand van een aantal punten de beveiliging van uw ICT-apparatuur. Hij beperkt zich niet alleen tot uw computer, maar ook uw router, internetverbinding, smartphone en/of tablet worden gecontroleerd.

De 8 checkpunten waarop wordt gecontroleerd:
De beveiliging en instellingen van de router
De beveiliging en instellingen van de internetverbinding
De algehele beveiliging van computer, smartphone en tablet
Het updaten van besturingssystemen
Het controleren en updaten van software
Het verwijderen van illegale software
Het controleren en updaten van de virusscanner
Het controleren en updaten van de firewall

Keuring en rapportage
Van de basiskeuring voor het ICT Keurmerk ontvangt u een rapportage. Hierin wordt door de Keurmeester omschreven welke apparatuur is gekeurd en op welke onderdelen. Die rapportage krijgt u op schrift, zodat u deze kan overleggen aan een andere partij (bijvoorbeeld uw bank) als die twijfelt of de consument wel alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen om problemen te voorkomen. Tevens ontvangt u een certificaat waarop is aangegeven welke apparatuur is goedgekeurd.

Binnen de keuringstijd van een uur (bij een gemiddeld huishouden) worden kosteloos eenvoudige werkzaamheden verricht. Mocht er meer nodig zijn dan krijgt u hiervan op papier een overzicht en een kostenraming.

Naast het keuringsrapport en het certificaat ontvangt u ook het boekje “Thuis veilig internetten”, met daarin waardevolle tips en stappen die u kunt ondernemen om veilig te blijven internetten

Onze Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn te downloaden als PDF

Let u er op dat u om deze documenten te bekijken het gratis programma Adobe Reader nodig hebt.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden welke vastgesteld zijn door ICT Waarborg.

Als servicebedrijf is het ons vanwege onze specifieke werkzaamheden toegestaan om aanvullende voorwaarden te hanteren. Hier kunt u deze aanvullende voorwaarden downloaden. 

Klachten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.

Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. 

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

WebNetMedia is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Privacy Verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en overeenkomsten met WebNetMedia, Roosje Vosstraat 62, 5612 RW Eindhoven.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat WebNetMedia in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. WebNetMedia gebruikt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot WebNetMedia, haar relaties en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

WebNetMedia maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpagina server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. WebNetMedia is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van WebNetMedia vallen.

Inzage
U mag WebNetMedia vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u WebNetMedia verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail: info@webnetmedia.nl 

Lid van ICT Waarborg

Gecertificeerd voor het ICT Keurmerk

Gecertificeerd voor het
Keurmerk Computerhulp


 © WebNetMedia 1996-2022, Alle rechten voorbehouden